Skattlund Farmers

Faster than a boat, faster than ligthning. We are the Farmers!

Om oss

Skattlund Farmers er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har til hensikt å drive kristent arbeid gjennom idretts- og andre aktiviteter.

Lokallaget har som formål å motivere barn og ungdom til et kristent liv gjennom idrett og fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter. Arbeidet i organisasjonen skal preges av frivillighet, likeverd og respekt. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Skattlund Farmers deler verdigrunnlag med Brunstad Christian Church.

For å oppnå disse mål kan lokallaget samarbeide med nærstående organisasjoner og andre virksomheter i Norge og andre land.